Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web


Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu především plastů v domácích kamnech a kotlích?


Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin,
a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu.
Při spalování  odpadů vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší -
k těm známějším patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd,
kyselina chlorovodíková, benzen či styreny.
Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.


Čím škodí pálení odpadů?

Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné,
ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu.
V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret.
Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí
oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází
při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém
a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese.
Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).

Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte?

Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti,
těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním.
Mějme k nim ohled.

Jaké škodliviny při domácím spalovaní odpadů vznikají?

Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů
v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství látek závisí na tom co spalujete.

Druh odpadu

PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové kartony

 • Co vzniká - dioxiny, furany a další chlororganické látky

 • Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození
  imunitního a nervového systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné žlázy)
  a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se hromadí v těle.

PVC

 • Co vzniká - fosgen

 • Čím tyto zplodiny škodí - vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt;
  nižší koncentrace: nemoci dýchacích cest.

Plasty

 • Co vzniká - ftaláty

 • Čím tyto zplodiny škodí - poškozují ledviny a játra, způsobují vrozené vady.
  Některé jsou rakovinotvorné

Polypropylen (PP), polyethylen (PE), PET, pryž (guma)

 • Co vzniká - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

 • Čím tyto zplodiny škodí - obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích.
  Rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.

Dřevotříska, koberce, tapety

 • Co vzniká - formaldehyd a další aldehydy

 • Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce,
  působí alergie.

Polystyren (PS)

 • Co vzniká - styren

 • Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese.

Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony (tetrapak)

 • Co vzniká - těžké kovy

 • Čím tyto zplodiny škodí - toxické, do různé míry rakovinotvoné.
  Mohou způsobovat vrozené vady.

Pryž (guma)

 • Co vzniká - oxidy síry

 • Čím tyto zplodiny škodí - dráždí dýchací cesty.
  Ve vyšších koncentracích způsobují poškození plic.

Plasty, listí, tráva

 • Co vzniká - oxid uhelnatý

 • Čím tyto zplodiny škodí - edovatý, váže se na krevní hemoglobin.

Umělé textilie

 • Co vzniká - čpavek

 • Čím tyto zplodiny škodí - dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy

 • Co vzniká - kyanovodík

 • Čím tyto zplodiny škodí - škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě

Víte že?

 • Pálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken
  či chemicky ošetřeného dřeva vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)

 • Spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy
  z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu.
  Letáky a časopisy patří do tříděné sběru - do kontejnerů na papír.
  Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.

 • Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy.
  Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat.

 • Spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.
   


Zdroj: www.arnika.org
Autor: Milan Havel, e-mail:milan.havel@arnika.org

TOPlist
aktualizováno: 15.05.2019 19:32:34