Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PROČ NEPÁLIT ODPAD ?

Při spalování odpadů v domácích topeništích vzniká velké množství jedovatých látek, pro které
mají průmyslové podniky velmi přísné limity, případně je nesmí do ovzduší vůbec vypouštět.

Jedná se především o karcinogenní  mutagenní látky, které prokazatelně způsobují rakovinu
a genetická poškození dětí.

V případě prachu hrozí především časté a chronické záněty průdušek a astma.

Na Ostravsku je o třetinu vyšší výskyt  respiračních onemocnění než na ostatním území ČR. Dýmolany mají v topné sezoně bohužel stejně „kvalitní“ ovzduší jen s tím rozdílem, že si za to mohou výhradně sami obyvatelé. A přitom drobná úspora paliva je velice relativní.

PROČ NETOPIT NEKVALITNÍM – NETŘÍDĚNÍM UHLÍM ?

Při topení uhlím je velmi důležitá teplota spalování. Při nízké teplotě dochází ke zplynování
uhlí a vzniká svítiplyn, ze kterého díky nízké teplotě shoří pouze některé složky a zbytek s velkým množstvím nespálených pevných částic (prach) uniká bez užitku komínem a znečišťuje (otravuje) ovzduší.
Při tomto způsobu topení klesá účinnost kotle na cca 40% místo jmenovitých 80%.
To znamená téměř dvojnásobnou spotřebu uhlí, zanesení komína a velké množství popela. 

Z toho plyne, že spalováním nekvalitního netříděného hnědého uhlí docílíme pouze špatné účinnosti spalování, zanesení komína, velkého množství popela a hustého kouře. Účinnost spalování výrazně klesá a celé okolí se halí do hustého kouře.

Také zatápění je nutné věnovat trochu času. Kotel nechat rozhořet, ohřát komín,
aby měl správný tah a nechat dostatečný přísun vzduchu, aby plyny shořely
a neodešly bez užitku komínem.

Je třeba si uvědomit, že zavřením přívodu vzduchu do kotle regulujeme pouze
změnu účinnosti spalovaní -  to znamená, že palivo vypouštíme komínem místo
využití pro teplo domu.

Prosíme tedy všechny obyvatele, aby se zamysleli nad způsobem vytápění svých domovů a brali ohledy především na naše nejmenší - na ty, kteří nejvíce doplácí
svým zdravím na naše jednání,  a to naše děti.
 

TOPlist
aktualizováno: 15.05.2019 19:32:34